9 type recruiters: welke recruiter past bij jouw bedrijf?

Wil je toptalent aantrekken en je bedrijf laten groeien? Dan is recruitment essentieel. Recruitment is het proces van zoeken, selecteren, benaderen en aannemen van nieuw personeel. In dit artikel zetten we verschillende type recruiters voor je op een rijtje. Welke recruiter past het beste bij jouw bedrijf? 

1. De interne corporate recruiter

Een interne recruiter is iemand die proactief op zoek gaat naar potentieel geschikte kandidaten voor het bedrijf waar hij of zij zelf werkzaam voor is. De focus van een corporate recruiter is altijd gericht op de kandidaat-zijde. Hij of zij werkt namelijk maar voor één werkgever en wil daar invullingen voor doen. Goede kandidaten die hij of zij niet bij dit bedrijf wil of kan plaatsen, laat de interne corporate recruiter vaak links liggen.

2. De interim corporate recruiter

Een interim recruiter doet in principe hetzelfde als een corporate recruiter, alleen werkt een interim recruiter meestal op uurbasis voor het bedrijf waar hij of zij werkzaam voor is. De focus van een corporate recruiter is altijd gericht op de kandidaat-zijde. Ook de interim corporate recruiter werkt maar voor één werkgever en wil hier zijn of haar invullingen voor doen. Kandidaten die niet perfect bij het profiel passen, maar wel geschikt kunnen zijn voor andere vacatures laat hij of zij dus eveneens vaak links liggen.

3. De externe corporate recruiter

Een externe corporate recruiter werkt voor een extern bedrijf en voert werkzaamheden uit voor één of meerdere bedrijven. Hij of zij handelt vanuit de naam vanuit het bedrijf waarvoor hij of zij werkzaam is en heeft als doel de juiste mensen te vinden voor het bedrijf waar hij voor werkt. De externe corporate recruiter werkt nauw samen met het bedrijf en heeft ook de visie, missie en kernwaarden van het bedrijf waar hij of zij voor werkt zeer helder voor ogen. Je kunt deze persoon als een verlengstuk van de opdrachtgever zien. De focus van een corporate recruiter is altijd gericht op de kandidaat-zijde. Hij werkt namelijk voor een of meerdere werkgevers en wil daar invullingen voor doen. Goede kandidaten die hij of zij niet bij dit bedrijf wil plaatsen, laat hij vaak links liggen.

4. Intercedenten

Intercedenten werken meestal voor uitzendbureaus en hebben vaak meerdere partijen waar zij voor werken. De bedrijven waar intercedenten werkzaam voor zijn hebben vaak een gigantische pool kandidaten die zij op uurbasis proberen inzetbaar te maken voor externe opdrachtgevers. De focus hierbij ligt hierbij enerzijds aan de interne kandidatenpool waaruit deze intercedenten kunnen vissen en anderzijds het verrichten van plaatsingen bij opdrachtgevers.

5. Headhunters

Headhunters richten zich voornamelijk op zeer specifieke profielen. Zo kan een headhunter zich bijvoorbeeld specialiseren in een bepaalde positie, zoals een CFO-rol. Deze persoon probeert dan zoveel mogelijk CFO’s bij bedrijven van bepaalde grootte aan te sluiten aan zijn of haar netwerk en is op de hoogte van verschuivingen in het CFO vakgebied. Tegelijkertijd zou een CFO zich ook bij de headhunter kunnen melden om een baan voor hem of haar te zoeken. Het werk van een headhunter gaat dus twee kanten op. De focus ligt enerzijds op het vinden van baanmogelijkheden voor kandidaten en anderzijds bij het vinden van kandidaten voor openstaande baanmogelijkheden.

6. Agency recruiters

Agency recruiters zijn er vaak op uit om zoveel mogelijk deals te doen. Het is hun doel om zowel hun kandidatennetwerk zoveel mogelijk uit te breiden en tegelijkertijd continu partijen te vinden waar deze kandidaten geplaatst zouden kunnen worden. De agency recruiter is gebaat bij snel handelen en speelt vaak in op schaarste die heerst in de markt. Doordat ze met veel verschillende partijen samenwerken, ontbreekt het ze vaak aan inhoudelijke kennis van de bedrijven waar ze mee werken.

Recruitment

7. Specialistische agency recruiters

Een specialistische agency recruiter doet vrijwel hetzelfde als een agency recruiter, maar dan in een specifiek vakgebied, of soms zelfs voor een zeer specifieke functie. Zo focussen veel specialistische agency recruiters zich bijvoorbeeld alleen op PHP-developers.

8. Detacheringsconsultant

De detacheringsconsultant plaatst kandidaten op uur- of projectbasis bij opdrachtgevers. Deze kandidaten worden vaak ingezet bij bedrijven die op zoek zijn naar een specifiek persoon, maar deze niet gevonden krijgen. Ze kunnen er dan voor kiezen om tijdelijk een kandidaat via een detacheringsconsultant in te zetten. De detacheringsconsultant ontvangt een percentage of vaste fee over het bedrag dat ze per uur of op projectbasis verdienen. Opdrachtgevers hebben vaak de intentie om kort gebruik te maken van een dergelijke kostbare kandidaat. Dit soort contracten worden echter vaak verlengd, omdat de kandidaat na drie maanden nog steeds niet vervangen is door een vaste medewerker of omdat deze kandidaat werkzaamheden heeft opgebouwd die moeilijk door een ander overgenomen kunnen worden. Deze consultant focust zich op beide kanten van de markt en verdient zijn geld door freelancers zo lang mogelijk voor een zo hoog mogelijke fee per uur te verkopen aan opdrachtgevers.

9. Freelance detacheringsconsultant

De freelance detacheringsconsultant werkt met een pool van externe freelancers (ZZP’ers) en helpt deze freelancers aan opdrachten of projecten op uurbasis. Hij krijgt een percentage of vaste prijs van het uurloon dat deze freelancer ontvangt. Meestal wordt de detacheringsconsultant betaalt door de opdrachtgever en de freelancer wordt door de detacheringsconsultant betaalt. Deze consultant focust zich op beide kanten van de markt en verdient zijn geld door freelancers zo lang mogelijk voor een zo hoog mogelijke fee per uur te verkopen aan opdrachtgevers.

Volg onze LinkedIn pagina en blijf op de hoogte!