Coachend leidinggeven brengt je verder

Iedereen kent het typische beeld van een manager die alleen maar zegt wat de medewerker fout doet. Maar om je organisatie te laten groeien, in medewerkers en resultaten, is het belangrijk om oog te hebben voor je collega’s en hen te laten groeien. Dit doe je over het algemeen niet door te schreeuwen, maar juist door hen te stimuleren om zich te ontwikkelen. Oftewel: coachend leiderschap. Wil je weten wat dit is, waarom dit belangrijk is en hoe je dit toepast? Lees snel verder!

Waarom coachend leidinggeven?

Een organisatie bestaat uit een verzameling van medewerkers, processen en middelen die een gezamenlijk doel nastreven. Er is een wisselwerking tussen medewerker en organisatie. Een organisatie stelt haar kernwaarden, cultuur en bestaansrecht beschikbaar. Het belang van de organisatie bestaat uit het halen van doelen, waarborgen van continuïteit en het borgen van kwaliteit. Dit brengt normen (output) en waarden met zich mee. Een medewerker stelt tijd, input en talenten beschikbaar. Het belang van de medewerker zit in de beloning die zij krijgen voor het beschikbaar stellen van die tijd, input en talenten. Een medewerker heeft behoefte aan zekerheid, zingeving, werkgeluk en het ontwikkelen van zichzelf op persoonlijk en professioneel vlak. Als manager moet dit jouw taak zijn. De bijdrage van medewerkers is dé succesbepalende factor. Een organisatie is grotendeels afhankelijk van de resultaten van medewerkers. Als manager is het dus een belangrijke taak om medewerkers te motiveren en te ondersteunen in het ontwikkelen van de juiste kennis en vaardigheden. Over het algemeen geldt: hoe meer de organisatiedoelen in het verlengde liggen van de persoonlijke doelstellingen van een medewerker, hoe gemotiveerder de medewerker is. Daarbij is het ‘kunnen’ van de medewerker belangrijk voor de motivatie. Passende kennis en vaardigheden zijn van belang.

Wat is coachend leiderschap?

Coaching is het stimuleren van bestaande vaardigheden en het ‘aanmoedigen’ van de ontwikkeling van nieuwe kwaliteiten. Niet door eigen kennis over te dragen, maar door het leerproces van de gecoachte te stimuleren en te laten ontstaan. Coachend leidinggeven is onderdeel van mensgericht leidinggeven. Met mensgericht leiderschap ligt de nadruk op het creëren van een motiverende en stimulerende omgeving voor de medewerker. Coachend leidinggeven heeft de focus op de (zelf-)ontwikkeling van de medewerker door te ondersteunen, motiveren, begeleiden en van feedback te voorzien. Je probeert met coachend leiderschap zoveel mogelijk uit een medewerker te halen. Je stimuleert hen om zichzelf te ontwikkelen door zelf na te laten denken en verantwoordelijkheid te laten nemen.

Tips voor coachend leiderschap

  • Stel een duidelijk doel. Als coachende leider ben je zowel coach als leidinggevende. Als leidinggevende is het jouw taak om bepaalde doelen te realiseren. Maak dit doel duidelijk en communiceer dat met je collega’s – spreek je verwachtingen uit.
  • Stel samen met je collega een ontwikkelplan op. Hoe gaat je collega dit uitvoeren? Wat kan jij als manager hierin betekenen? Bespreek of er bepaalde cursussen of trainingen nodig zijn en de tussendoelen om het uiteindelijke doel te behalen. Zorg dat het ambitieuze, maar haalbare doelen zijn. Het liefst in lijn van de ambities van de collega én het bedrijf.
  • Geef niet simpelweg de juiste oplossing, maar stel vragen en probeer zo je collega te gidsen. Door de juiste vragen te stellen zorg je ervoor dat medewerkers zelf nadenken en op een eigen manier naar hetgeen gaan kijken of de juiste oplossing zelf te vinden. En zichzelf op die manier ontwikkelen.
  • Durf collega’s meer ruimte en verantwoordelijkheid te geven. Geef als coachende leider een richting, maar probeer niet alles zelf te doen en juiste ruimte te geven. Hierin moet er ruimte zijn voor andere ideeën en perspectieven. Als coachende leider maak je emoties en behoefte bespreekbaar, waarbij je zelf een resultaatgerichte houding aan neemt.
  • Bespreek resultaten en gedrag, geef feedback over de verbeterpunten én de goede punten. Spreek vertrouwen uit en kijk mee met de punten die je collega kan verbeteren. Geef opbouwende feedback en zorg voor een veilige omgeving – enkel dan kun je je ontwikkelen.

 

Kortom: een coachend leider brengt medewerkers, en zo de organisatie, verder. Door het stimuleren van je collega’s in hun ontwikkeling en het leerproces aan te gaan, blijven medewerkers langer hangen en dragen zij meer bij. Stimuleer medewerkers om zelf na te denken, stel samen doelen en een richting vast en begeleid hen in het behalen van die doelen. Succes!

Volg onze LinkedIn pagina en blijf op de hoogte!