Communication is key

Een goede samenwerking komt voort uit goede communicatie. Door te communiceren, verbinden we, ontvangen we, zenden we en leren we. Communicatie is een cruciaal onderdeel van elk succesvol bedrijf. Maar er zit ook een keerzijde aan deze medaille. We zien in de praktijk namelijk dat slechte communicatie een grote oorzaak is van conflicten op de werkvloer. Dit leidt vaak tot stress en spanningen bij werknemer en werkgever. Kortom: bedrijfscommunicatie kan je maken of kraken. Hoe je dit voorkomt? Lees snel verder!

Een goede samenwerking berust op een stabiele onderlinge omgang. De voordelen van goede communicatie ontstaan doordat effectieve communicatie tussen werknemers, managers en leidinggevende de weg kan drijven naar toenemende productiviteit, betere samenwerking en een positieve werkcultuur. Open en eerlijkheid zijn cruciale componenten voor de bevordering van de collegiale sfeer. Dit moedigt werknemers namelijk aan zich comfortabel te voelen, hun mening te durven uiten en hun ideeën te durven delen. Dit leidt weer tot meer innovatie en verbeteringen van processen. Dit kan zowel door middel van verbale als non-verbale communicatie. Beide hebben als doel om interactie op te wekken, of dit nu voort komt uit het wisselen van signalen, blikken, gebaren, e-mails of woorden. We streven er allemaal naar om door middel van communicatie een boodschap over te brengen naar de ander. Echter ontstaat er in dit proces wel eens ruis. Zo zorgt slechte communicatie voor allerlei vormen van stress. Dit wordt veroorzaakt door misverstanden, frustratie en onzekerheid. Deze ontevredenheid wordt vaak mee naar huis genomen en kan leiden tot veel negativiteit. Dit kan aspecten zoals motivatie, creativiteit en doorzettingsvermogen remmen bij zowel werknemers als werkgevers. Met als gevolg conflicten op de werkvloer en een stagnatie van werk- en bedrijfsresultaten.

Al met al is een bedrijfsproces afhankelijk van communicatie. Als er een week lang niet gepraat, gebeld of gemaild zou worden, zou er een heleboel misgaan. Juist door te communiceren kun je zaken met elkaar afstemmen, bespreken en waar nodig elkaar helpen. En juist dát zorgt voor de successen!

Tips voor goede communicatie:

  • Weet wat er speelt
  • Wees duidelijk en beknopt
  • Luister actief
  • Ontvang en geef feedback
  • Wees respectvol
  • Gebruik de juiste toon
  • Wees empatisch
  • Kijk samen naar oplossingen

Volg onze LinkedIn pagina en blijf op de hoogte!