House of Engagement

In je bedrijf heb je het liefst alleen maar betrokken medewerkers. Waarom? Een bedrijf met een hoog aantal betrokken medewerkers is succesvoller: er is minder verloop, minder verzuim en over het algemeen presteren betrokken medewerkers beter. Maar hoe weet je hoe betrokken je medewerkers zijn en hoe zorg je voor deze betrokkenheid? Begin bij ‘House of Engagement’. Hoe? Lees snel verder!

Belang betrokken medewerkers

‘Engagement’, in het Nederlands ook wel ‘betrokkenheid’ of ‘bevlogenheid’, van medewerkers is van groot belang voor een bedrijf. Uit onderzoek (en praktijk) blijkt dat bedrijven met een hoog aantal betrokken medewerkers, succesvoller zijn. Niet zo gek ook, want op betrokken medewerkers kun je rekenen, zij doen nét dat stapje extra en denken mee over hoe zij hun vaardigheden kunnen laten groeien en kunnen inzetten voor het bedrijf. Maar ook vanuit medewerkers zelf is dit een streefpunt. Medewerkers anno nu willen zich actief betrokken voelen bij hun baan en het gevoel hebben dat hun werk zowel erkend als gewaardeerd wordt. Dat ze een bijdrage leveren aan een groter geheel, aan een visie, missie en gemeenschappelijke kernwaarden waar zij zich voor in willen zetten. Kortom: ‘Employee Engagement’ verwijst naar de mate waarin een medewerker zich verbonden voelt met zijn of haar baan. Hierin gaat het om het totaalplaatje. Betrokken medewerkers voeren taken niet uit omdat deze verplicht worden, maar uit een oprecht verlangen om meer bij te dragen aan het bedrijf.

House of Engagement model

Zorgen voor een hoge betrokkenheid van medewerkers doe je door hen de middelen te geven die zij nodig hebben om hun werk goed te doen, hen de ruimte geven om te groeien en zich te ontwikkelen en door successen te erkennen met de juiste woorden en beloning – door deze successen te koppelen aan de bedrijfsdoelstellingen. Het model ‘House of Engagement’ helpt bij het inzichtelijk krijgen van de belangrijkste domeinen waarin aanknopingspunten zijn voor managers voor het verhogen van betrokken medewerkers. Het model is metaforisch opgebouwd in een huis, onderverdeeld in vier categorieën. De kelder staat voor leiderschap – de fundering waarop het bedrijf rust. Met daarboven, op de begane grond, de taakomgeving waarin medewerkers zich bevinden en daarboven, op de bovenverdieping, het team waarin zij werken. Het overkoepelende dak staat voor de richting die het bedrijf nastreeft. Met bovenin de schoorsteen, de resultaten van het bedrijf, als resultaat van de invulling van de domeinen.

Leiderschap
Het hebben van managers die als effectieve leiders worden beschouwd, is de basis van betrokken medewerkers. Waar medewerkers zich geïnspireerd en gesteund voelen door alle managementniveaus en vertrouwen in hen hebben, zullen zij bereid zijn te volgen.

Activiteiten
De ‘voordeur’ van betrokkenheid is ervoor zorgen dat medewerkers zich gemotiveerd voelen door het werk wat ze doen. Activiteiten die interessant, haalbaar, zinvol en uitdagend zijn, dragen significant bij aan de betrokkenheid.

Feedback
Medewerkers kunnen ook betrokken raken door de hoeveelheid en type feedback die ze krijgen op hun activiteiten, bijvoorbeeld door suggesties, complimenten, erkenning, beloningen en zelfs al het zien waar hun inspanningen toe leiden.

Empowerment
Voldoende macht hebben om activiteiten uit te voeren, is ook een stimulans voor betrokkenheid. De autonomie en ruimte krijgen om keuzes te maken is belangrijk, alsook de autoriteit, vermogens en middelen om deze keuzes te implementeren.

Samenstelling
Werken met een goed geselecteerde groep collega’s, die allemaal weten welke rol ze moeten spelen, versterkt ook het aantal betrokken medewerkers. Er is een goede samenstelling als de juiste mensen op de juiste plek zitten en het geheel gebalanceerd is.

Besluitvorming
Medewerkers willen vertrouwen hebben in hoe beslissingen worden genomen. Wanneer het besluitvormingsproces goed en eerlijk is, de communicatie helder en de uitvoering snel volgt, neemt het aantal betrokken medewerkers toe.

Community
Wanneer medewerkers als een team naar elkaar toe trekken en er een gevoel van gemeenschap ontstaat, resulteert dit in betrokkenheid. Wederzijds respect, vertrouwen, samenwerking, ondersteuning en teamspirit zijn hierbij belangrijke onderdelen.

Strategie
Inzicht in en geloof in de strategie van het bedrijf is een betrokkenheid verhogende factor. Zeker als medewerkers betrokken worden bij de strategieontwikkeling en duidelijk is hoe zij kunnen bijdragen aan de uitvoering ervan.

Missie
Overtuigd zijn van de missie van het bedrijf is essentieel voor betrokken medewerkers. Medewerkers raken geïnspireerd door het doel en de waarden van het bedrijf en gaan aan de slag om van het bedrijf een succes te maken.

Resultaten
Goede resultaten bereiken kan medewerkers een gevoel van trots geven en de drive creëren om door te gaan. Of het nu gaat om bepaalde prestaties of waardecreatie voor klanten of de maatschappij, goede resultaten werken verhogend voor het aantal betrokken medewerkers.

Kortom: betrokken medewerkers zijn een belangrijke bijdrage voor het succes en het groeien van bedrijven. Het House of Engagement model kan helpen bij het inzichtelijk krijgen van de domeinen die betrokkenheid bij medewerkers stimuleert en fungeren als de basis van een strategie. Succes!

Volg onze LinkedIn pagina en blijf op de hoogte!