Vrouwelijk leiderschap in opkomst

Al jaren zien we veel mannen aan de top. Of het nu managers zijn, CEO’s of een andere soorten leidinggevenden: het merendeel van dit soort functies wordt door mannen bekleedt. Toch zien we langzaam maar zeker, steeds meer vrouwen aan het roer. Hoe dat precies zit? Je leest het hier!

Recordaantallen

In 2021 steeg het aantal vrouwen in managementfuncties voor het eerst boven de dertig procent uit: een recordaantal dus! In 2004 was dit namelijk nog maar 19 procent. Ook werd er twee jaar geleden, in 2020 een andere mijlpaal bereikt: wereldwijd hadden negen van de tien bedrijven in dat jaar namelijk minstens één vrouw in hun managementteams. Ook blijkt uit onderzoek dat het aantal vrouwen in operationele C-suite functies in vergelijking met vorig jaar is gestegen. Zo is het aantal vrouwelijke CEO’s, CFO’s en COO’s met gemiddeld vijf procent gestegen ten opzichte van het jaar 2021.

Oorzaken minder vrouwen aan de top

Ondanks de recordaantallen vrouwen in managementfuncties van de laatste jaren, is het in verhouding met mannen aan de top, nog erg weinig. Verschillende factoren spelen hierbij een rol: denk bijvoorbeeld aan de deeltijdcultuur, risicoaversie en competitieaversie, het denken in stereotypen en de bestaande organisatiecultuur. Het opleidingsniveau van jonge vrouwen is inmiddels hoger dan dat van mannen. Het grote aantal vrouwen dat deeltijd werkt is daarentegen nog wel een beperkende factor. Hierdoor stromen minder vrouwen door naar managementposities. Verder spelen de gangbare praktijken in bedrijven een rol, zoals de cultuur van lange werkweken, een gebrek aan netwerken – en mentoring van vrouwen.

De laatste jaren

Volgens een onderzoek gedaan in 2021, speelt Covid-19 tot op heden een grote rol in de opkomst van vrouwen in managementfuncties. Dat heeft voornamelijk te maken met de flexibiliteit van de medewerkers. Zo kunnen veel mensen tegenwoordig zelf bepalen hoe, waar en wanneer ze hun werk doen. Dat komt de carrière van vrouwen nu én in de toekomst ten goede. Ondanks dat er ook belemmerende factoren bij het thuiswerken komen kijken, hebben vrouwen zo namelijk veel meer speling om hun taken te verdelen.

De kracht van de vrouw

Uit een onderzoek van de Universiteit van Parijs uit 2021, blijkt dat vrouwelijke CEO’s meer empathie, aanpassingsvermogen en diversiteit tonen dan hun mannelijke collega’s. Het onderzoek werd gedaan onder bijna 8500 bedrijven in 61 verschillende landen. In het verleden werden termen zoals empathie en compromissen als ‘te zachtaardig beschouwd, maar in de tijd van nu blijkt dat het steeds noodzakelijker wordt om deze eigenschappen te beheren. Empathie zou de productiviteit verhogen en medewerkers met empathische managers zijn vaak innovatiever en meer betrokken bij hun werk dan medewerkers die minder empathische leidinggevenden hebben.

Een krachtige mix van mannen en vrouwen

Dat er steeds meer vrouwen aan de top verschijnen, betekent natuurlijk niet dat mannen in managementfuncties verdwijnen. Er wordt steeds meer toegewerkt naar een holistische benadering van leiderschap. En steeds meer onderzoeken tonen aan dat dit een krachtige mix kan vormen! Het is al langer bekend dat een organisatie waarin een goede verdeling tussen mannen en vrouwen is, vaak betere resultaten behaald dan een bedrijf waarin bijvoorbeeld alleen maar mannen of – vrouwen werkzaam zijn. En ook op het gebied van management, zul je dit nu steeds vaker tegenkomen.

Wat bedrijven kunnen doen

Bedrijven kunnen zelf maatregelen nemen om het aandeel vrouwen aan de top te verhogen. Een groot deel van de bedrijven is daar ook al actief mee bezig. Uit verschillende onderzoeken komt naar voren dat een diversiteitsbeleid daarbij noodzakelijk is. Zo blijkt dat het voorzien van een groot pakket aan maatregelen bijdraagt aan een groter aandeel vrouwen in managementrollen. Maatregelen als: flexibel werken, thuiswerken, externe communicatie en het vergroten van de zichtbaarheid van vrouwen in een organisatie schijnen een positief verband te hebben met het aantal vrouwen aan de top!

Volg onze LinkedIn pagina en blijf op de hoogte!