Wat houdt authentiek leiderschap in?

Authentiek leiderschap is een type managementstijl waarin leiders transparant te werk gaan om zo sterke relaties op te bouwen. In dit artikel lees je de volledige definitie van authentiek leiderschap, de kenmerken van authentieke leiders en hoe je dit zelf kunt toepassen in je werkomgeving!

Kenmerken authentiek leiderschap

Transparantie, echtheid en eerlijkheid zijn belangrijke punten als het gaat om uniek leiderschap. Authentieke leiders bouwen op hun eigen manier een relatie op en inspireren zo hun medewerkers om op hen te vertrouwen.

Belangrijke componenten

Vier componenten die bij authentiek leiderschap komen kijken zijn: zelfbewustzijn, evenwichtige verwerking, relationele transparantie en moreel perspectief

  1. Zelfbewustzijn

Authentieke leiders beoordelen hun eigen zwakheden, sterke punten en waarden het zwaarst. Zo zijn dit soort leiders veelal bezig met zelfreflectie, maar ook met het vragen om feedback aan – en het rekening houden met de gevoelens van medewerkers.

2. Evenwichtige verwerking

Bij het nemen van een gezamenlijke beslissing houdt een authentieke leider zowel rekening met ondersteunende als tegengestelde meningen. De manier waarop de leider hiermee omgaat, moedigt medewerkers weer aan om hun meningen en ervaringen juist wel of niet te delen.

3. Relationele transparantie

Leiders die authentiek willen zijn, moeten bereid zijn transparant te zijn in hun werkrelaties en hun gevoelens en gedachten te delen. Hiermee geeft de leider het goede voorbeeld en zorgt hij of zij voor herkenning bij de medewerkers.

4. Moreel perspectief

Het succes van de organisatie staat voorop en is altijd het voornaamste doel van een unieke leider, zelfs als dat betekent dat de leider met meer uitdagingen en extra werk te maken kan krijgen.

Zelf authentiek leiderschap creëeren

Een authentieke leider zet zich in voor voortdurende ontwikkeling. Een aantal stappen die je als leider zelf kunt volgen om dit te bewerkstelligen zijn bijvoorbeeld het oefenen van zelfbewustzijn of door het goede voorbeeld te geven. Je zelfbewustzijn oefenen kun je onder meer doen door een dagboek bij te houden, of door om constructieve feedback te vragen en in persoonlijke ontwikkeling te investeren. Het goede voorbeeld daarentegen kun je geven door te doen wat je zegt dat je zult doen en wanneer je zegt dat je het zult doen. Een aantal andere manieren om een unieke manier van leiderschap te creëeren zijn het volgen van je eigen ethische codes en waarden of door het verbeteren van je communicatieve vaardigheden. Zo groei je uit tot de beste leider die je maar kunt zijn!

Volg onze LinkedIn pagina en blijf op de hoogte!